Lansare proiect ”JOC LA NUNTĂ-N BUCOVINA”

Asociația Culturală Kozaciok – Bălcăuți, județ Suceava anunță lansarea proiectului ”Joc la nuntă-n Bucovina”. Conferința de lansare a proiectului va avea loc sămbătă, 30 mai, ora 10.00 în Suceava la Filiala Uniunii Ucrainenilor din România- Ținutul Bucovinei, strada Mihai Viteazul, nr. 27.

 

Finanțarea proiectului este asigurată printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României cu  o sumă nerambursabilă de 59.182,50 ron. Valoare totală a proiectului fiind de 66. 497, 19 lei.

 

Derularea proiectului va dura 3 luni, începând cu luna mai 2015.

 

Obiectivul proiectului vizează promovarea diversității culturale și îmbunătățirea dialogului intercultural prin descoperirea tradițiilor specifice etniilor din ținutul Bucovinei.

Activitățile proiectului constau în:

A1. Managementul proiectului

A2. Activitatea de informare și publicitate

A3. Activități dedicate ansamblurilor participante la spectacolul ”Joc la nuntă-n Bucovina”

A4. Organizarea și desfășurarea spectacolului ”Joc la nuntă-n Bucovina

 

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

ü  ansamblurile cultural – artistice care reprezintă minoritățile etnice din Bucovina;

ü  comunitatea românilor, ucrainenilor, romilor și polonezilor din Bucovina;

ü  reprezentanții oficiali ai ansamblurilor cultural – artistice participante la spectacolul “Joc la nuntă-n Bucovina”;

ü  publicul larg din comuna Bălcăuți, județul Suceava

 

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului menționăm:

 

  1. Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

 

  1. Documentarea istoriei culturale

 

 

  1. 3.     Contribuție la susținerea diversității și identității comunităților culturale, inclusive a populației rome

 

 

 

 

Rezultate directe: 

 

1 web site al proiectului

1 spectacol “Joc la nuntă-n Bucovina”

4 etnii participante

5 ansambluri participante

300 de spectatori

9 costume populare ucrainene

5 filme de prezentare

5 albume foto digitale

1 film de prezentare al evenimentului

1 expoziție foto

1 întâlnire între reprezentanții minorităților din Bucovina

 

Persoana de contact:

Băbuță Jeanina Narcisa

Manager Proiect

                                                                        Telefon: 0742288773

                                                                        Email joc_nuntabucovina@yahoo.ro

                                                Adresa: sat Bălcăuți, com. Bălcăuți, nr. 105, județ Suceava

Search